Fantastic Dolls 
And where to find them....

My Butterfly Tilii (Lizzy)

mama lizzy

Perfect Change Beast Mode 

papa beast


Lizzy is op 4 Oktober 2020 bevallen van 5 kleine wolkjes. 3 stoere kerels en 2 knappe prinsesjes mochten wij verwelkomen.


Crazy About Mew - roepnaam: Crazy/Gus - verhuisd

 • Crazy About Mew
 • Crazy About Mew

Cutie - roepnaam: Elmo - verhuisd samen met Chloe/Mickey

 • Cutie
 • Cutie
 • Cutie


Chloe - roepnaam: Mickey - verhuisd samen met Cutie/Elmo

 • Chloe
 • Chloe
 • Chloe
 • Chloe

Clary - roepnaam: Jix - verhuisd is naar Pearly/Muk gegaan (a nest)

 • Clary
 • Clary
 • Clary
 • Clary
 • Clary

.

Care Bear - roepnaam: Meeko - verhuisd

 • Care Bear
 • Care Bear
 • Care BearE-mailen
Instagram